Sözlükte "çıkma" ne demek?

1. Çıkmak eylemi; bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
2. Bir yapının üst katların-dan dışarıya doğru çıkıntılı bölüm, çıkıntı; çıkmış.
3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve silecek takımı; bir eğitim kurumunu bitirmiş olma, neşetçıkma

Çıkma kelimesinin ingilizcesi

n. going out, going up, rise, outbreak, occurrence, cantilever, annotation, egress, egression, emergence, expulsion, protrusion, pull out, withdrawal

İlgili olabilecek başlıklar

Çıkma durumu nedir?